small orange yellow silver mountain | UGO RONDINONE


small orange yellow silver mountain, 2021

painted stone, stainless steel, pedestal
10 cm × 35 cm × 8 cm