miami mountain | UGO RONDINONE


miami mountain, 2016

painted stone and stainless steel
350 cm × 1250 cm × 350 cm