pink white blue yellow mountain | UGO RONDINONE


pink white blue yellow mountain, 2016

stone, paint, threaded rod
305 cm × 833 cm × 305 cm