orange yellow mountain  | ugo rondinone

orange yellow mountain , 2016

painted stone, stainless steel, pedestal
36 cm × 176 cm × 31 cm